កូរ៉េ​ក្លាយ​ជា​ប្រ​ទេស​ល្បី​ត្រូវ​អរគុណ​ដល់​ឧស្សហ​កម្មតន្ត្រី​ និង​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ ហើយ​ពេល​នេះ​ប្រ​ទេស​ទាំង​មូល​កំពុង​ក្លាយ​ជា​ទី​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​គោល​ដៅ​ទាំង​ ១០ ប្រ​ចាំកូរ៉េ​ខាង​ត្បួង​ដែល​អ្នក​គួរ​កត់​ត្រា​ទុក​ក្នុ​ងគម្រោង​ដើរ​ក្សាន្ដ៖

១/ Jeju Island

២/ Banpo Bridge, Seoul

៣/ Gyeongbok Palace’s Hyangwonjeong Pavilion

៤/ Goseokjeong Pavilion

៥/ Anmyeonam Buddhist Temple

៦/ Ulleung Island

៧/ Busan’s Samgwangsa

៨/ Yeongheung Island’s Pottery Village

៩/ Romance Bridge

១០/ Seorak Mountain

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 586 times)