នៅ​ថ្ងៃ​ទី១២ ខែមិថុនា​ ក្រោយ​ពេល​​បែក​ធ្លាយ​ព័ត៌​មាន​ថា​​ B.I ជួញដូរ​គ្រឿង​ញៀន​ មេក្រុម​របស់​ក្រុម iKON រូប​នេះ​ក៏ប្រ​កាស​ដំណឹង​ចាក​ចេញ​ និង​​បង្ហោះ​សារ​សូម​ទោស​ក្នុ​ងអ៊ីន​ស្តាក្រាម​៖

“This is Kim Han Bin.

First, I want to sincerely apologize for causing an issue of public criticism due to my extremely immoral actions. 

It’s true that during a time when I was deeply struggling and miserable, I wanted to rely on something that I should never have shown interest in. However, even then, I was scared and terrified of it, and was unable to partake in it. 

Nonetheless, I feel so embarrassed and apologetic toward my fans and my group members, who were undoubtedly hurt by me and disappointed in me the most, due to my immoral speech and word choice.

I humbly reflect on my mistakes and plan to leave the team. 

Once again, I bow my head in apology to the fans and the members. I’m sorry.”

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 315 times)