ជិត​ដល់​ថ្ងៃ​ Jeon So Mi បញ្ចេញ​អាល់​ប៊ុមទោល​​មែន​ទែន​ហើយ​! នៅ​ថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា​ Jeon So Mi ទើប​តែ​បញ្ចេញ​ខ្លីប​ពញ្ញាក់​អារម្មណ៍​សម្រាប់​ “Birthday” ដែល​បទ​ទោល​ដំបូង​របស់​នាង​។ “Birthday” ត្រូវ​បាន​តាក់​តែង​និពន្ធ​ឡើង​ដោយ Teddy, 24, Bekuh Boom និង Jeon Somi ផ្ទាល់​។ ទស្សនាឃ្លីប​ខាង​ក្រោម​!

ស្រី​ស្រស់​ Jeon Somi នឹង​វិល​វិញ​ជា​មួយ​ចម្រៀង​ទោល​ដំបូង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៣ ខែមិថុនា​។ កុំ​ភ្លេច​រង់​ចាំ​មើលទាំងអស់​គ្នា​!

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 183 times)