ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​របស់​ BTS បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ពួក​គេអាចចូល​ក្នុ​ងទី​ផ្សារតន្ត្រី​របស់​អាមេរិក​។ “Map of the Soul: Persona” របស់​ BTS ថ្មីៗ​នេះ​បាន​ក្លាយ​ជាអាល់​ប៊ុមដែល​លក់​ដាច់​ជាង​គេ​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ២០១៩ ដោយ​ការ​យក​ឈ្នះ​អាល់ប៊ុម​​ ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP WHERE DO WE GO’ របស់​ Billie Eilish។ លើស​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត​ បទ “DNA” របស់​ BTS បាន​ដណ្ដើមតំណែង​លេខ​៣ ដោយ​រុញ​ច្រានបទ​ “thank u, next” របស់​ Ariana Grande ឱ្យ​ថយ​ទៅកាន់​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ៤វិញ​។

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 360 times)