កំលោះៗ​របស់​ក្រុម GOT7 ស្ថិត​ក្នុង​ផ្ទាំង​រូប​ភាពពណ៌​ចម្រុះដ៏​ចែង​ចាំង​សម្រាប់​អាល់​ប៊ុម​ជប៉ុន​ទី៤​​ មាន​ឈ្មោះថា​ “Love Loop”។ អាល់ប៊ុមថ្មី​នេះ​មាន​ទាំង​អស់​ ៨បទ​ បួ​ករួម​ទាំង​បទ​គ្រ​ប​មុខ​ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា “Love Loop” (ដូច​គ្នា​នឹងឈ្មោះ​អាល់​ប៊ុម)។ អាល់​ប៊ុមទាំង​មូល​​នឹង​បញ្ចេញក្នុ​ងទី​ផ្សារនៅ​ថ្ងៃ​ទី៣១ ខែកក្កដាខាង​មុខ​ ហើយ​ទន្ទឹមនឹង​នេះ​ GOT7 ក៏​គ្រោង​រៀប​ចំការ​ប្រ​គំន្ត្រី​ទេស​ចរណ៍​នៅជប៉ុន​ដែល​នឹង​ធ្វើ​ឡើង​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែកក្កដា​ រហូតដល់​ថ្ងៃ​ទី១៨ ខែសីហា។ ឆែក​មើល​ផ្ទាំង​រូប​ភាព​ខាង​ក្រោម៖

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 298 times)