តារា​សម្តែង​ Kim So Hyun ថ្មី​ៗ​នេះ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​គ្រប់​គ្នាភ្ញាក់​ផ្អើល​ដោយ​ការ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ក្នុង​សាយ​សក់​ថ្មី​តាម​ការ​បង្ហោះ​ក្នុ​ងអ៊ីន​ស្តា​ក្រោម​ផ្លូវ​ការ​របស់​នាង​។

ក្នុ​ងការ​បង្ហោះ​នោះ Kim So Hyun ​ស្ថិតក្នុងម៉ូត​លក់​ខ្លី !

ចាប់​តាំង​ពី​នាង​ចេញ​មុខ​ក្នុង​វិស័យ​សិល្បៈ​មក​ តារាង​សម្តែង​ស្រី​រូប​នេះ​តែង​ទុក​សក់​វែង​ ដូច្នេះ​ហើយ​ទើប​អ្នកគាំទ្រភ្ញាក់​ផ្អើល​ខ្លាំង​ពេលឃើញ​នាង​កាត់​សក់​ខ្លី​ជា​លើក​ដំបូង​។

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 585 times)