នៅថ្ងៃ​ទី៥ ខែមិថុនា​ ផលិ​តកម្ម​ SM បាន​ប្រកាស​ប្រាប់​សារព័ត៌​មាន​ថា​ “Chanyeol និង Sehun សមាជិក​ក្រុម EXO កំពុង​ត្រៀមខ្លួនបញ្ចេញ​ចម្រៀង​ថ្មី​ ហើយ​ពួក​គេ​គ្រោង​នឹង​ចេញអាល់ប៊ុម​ដំបូង​នៅខែកក្កដា។ ដូច្នេះ​ហើយ​កុំ​ភ្លេច​រង់​ចាំ​មើលទាំង​អស់​គ្នា​”។

កាល​ពី​ខែមុន​ Chanyeol និង Sehun  ត្រូវ​បាន​អ្នក​គាំទ្រ​ប្រ​ទះ​ឃើញ​ពេលកំពុង​ថត​ MV សម្រាប់​ចម្រៀង​ថ្មីរបស់​ពួក​គេ​ ហើយ​ប្រាកដ​ណាស់​ថា​អ្នក​គាំទ្រជ្រួល​ជ្រើមយ៉ាង​ខ្លាំង​ចំពោះ​ដំណឹង​នេះ​។

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 158 times)