បទ​ចម្រៀង​ចុង​ក្រោយ​របស់​ BTS និង BLACKPINK ត្រូវបាន​​គេ​បោះ​ឆ្នោត​ឱ្យ​​ជា​ចម្រៀងឆ្នើម​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ ក្នុង​តារាង​ Billboard! នៅថ្ងៃ​ទី៤ ខែមិថុនា​​ Billboard បាន​បញ្ចេញ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​កំពូល​ចម្រៀង​ឆ្នើម​ទាំង​ ៥០ ប្រ​ចាំឆ្នាំ​២០១៩ ដែល​មានត្រឹម​តែ​ក្រុមចម្រៀង​របស់​កូរ៉េ​ពីរ​ប៉ុណ្ណោះ​អាច​ឈរ​ឈ្មោះក្នុង​តារាង​នោះ។

BTS ទទួល​បាន​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ២០​ ជា​មួយ​បទ​ “Boy With Luv” (ច្រៀង​រួម​ជា​មួយ​ Halsey)។

ចំណែក​ BLACKPIN ឈរនៅលើ​លេខរៀង​ទី៥០ ជា​មួយ​បទ​ “Kiss This Love”។

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 598 times)