ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​បញ្ជី​ឈ្មោះ​អាខោន​ Twitter ដែល​មាន​អ្នក​​ follow ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ប្រទេស​កូរ៉េ​៖

1/ @BTS_twt

2/ @BTS_bighit

3/ @BigHitEnt

4/ @IBGDRGN (G-DRAGON)

5/ @SMTOWNGLOBAL

6/ @siwonchoi (Super Junior’s Siwon)

7/ @GOT7Official

8/ @weareoneEXO

9/ @ygent_official

10/ @krungy21 (Sandara Park)

11/ @shfly3424 (Super Junior’s Yesung)

12/ @BamBam1A (GOT7’s Bambam)

13/ @donghae861015 (Super Junior’s Donghae)

14/ @mtuan93 (GOT7’s Mark)

15/ @psy_oppa

16/ @special1004 (Super Junior’s Leeteuk)

17/ @pledis_17

18/ @BTS_ARMY

19/ @MnetMcountdown

20/ @taeccool (2PM’s Ok Taecyeon)

21/ @JYPETWICE

22/ @GirlsGeneration

23/ @jypnation

24/ @suzy

25/ @BoAkwon

26/ @WannaOne_twt

27/ @OfficialMonstaX

28/ @Realtaeyang

29/ @ForVictoRi (Seungri)

30/ @ActorLeeMinHo

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 1,026 times)