យោង​តាម​របាយការណ៍​ដែល​ចេញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៧ ខែឧសភា​​ បានឱ្យ​ដឹង​ថា តារា​សម្តែង​ប្រុស So Ju Sub (៤២ឆ្នាំ)្​ កំពុ​ងមាន​ទំនាក់​ទំនង​ស្នេហ៍​ជា​មួយ​ Jo Eung Jung (២៥ឆ្នាំ)។ So Ji Sub ជួប​ជា​មួយ​ Jo Eung Jung លើក​ដំបូង​នៅ​ពេល​ធ្វើ​កម្មវិធីផ្សព្វ​ផ្សាយខ្សែ​ភាព​យន្ត​រឿង​ “Be With You” កាល​ពី​ខែមីនា​ ឆ្នាំមុន​ ដោយ​នៅ​ពេល​នោះ​ Jo Eung Jung គឺ​ជា​ពិធីការិនី។ បន្ទាប់​មក​ So Ji Sub និង Jo Eun Jung បានជួបគ្នាម្ដងទៀតតាមរយៈការជួបជុំគ្នាជាមួយអ្នកស្គាល់​គ្នា​ ហើយ​ពួក​គេ​ក៏​ចាប់​ផ្ដើម​បណ្ដុះ​ពន្លក​ស្នេហ៍។

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 453 times)