ម៉ាឡេស៊ីជា​ប្រទេស​មួយ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុ​ងតំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និង​ជា​កន្លែង​មួយ​ដែល​សប្បូរ​ទៅ​ដោយ​ទីកម្សាន្ដ​ស្អាតៗ​ ដោយ​ក្នុ​ងនោះ​បួក​រួម​ទាំង​កោះ​ដែរ។ បើ​អ្នក​ទៅលេង​ម៉ាឡេ​ស៊ី​ កុំ​ភ្លេច​ទៅ​កោះ​ល្បីៗ​ទាំង​អស់​នេះ​!

១/ កោះ Langkawi

២/ កោះ Penang

៣/ កោះ Pangkor

៤/ កោះ Perhentian

៥/ កោះ Manukan

៦/ កោះ Sipadan

៧/ កោះ Mantanani

៨/ កោះ Redang

៩/ កោះ Rawa

១០/ កោះ​ Tioman

១១/ កោះ Pulau

១២/ កោះ Pom Pom

១៣/ កោះ Lankayan

១៤/ កោះ Kapas

១៥/ កោះ Tenggol

ប្រ​ភព៖  theculturetrip

(Number Of Views: 447 times)