យោង​តាម​របាយការណ៍​ដែល​ចេញកាល​ពីថ្ងៃ​ទី១០ ខែឧសភា​ បាន​ប្រាប់​ឱ្យ​ដឹង​ថា ​Taecyeon បាន​បញ្ចប់​ភារកិច្ច​បម្រើ​យោធា​ក្នុ​ងនាមជា​ទាហា​សកម្ម​បន្ទាប់​ពី​ចូល​បំពេញ​កាតព្វ​កិច្ច​នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧។ សមាជិក​របស់​ក្រុម 2PM រូប​នេះ​ គ្រោង​នឹងធ្វើ​សន្និសីទដើម្បីរាក់​ទាក់​អ្នក​គាំទ្រ​ និ​ងបន្ដ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ខ្លួន​ជា​តារា​ចម្រៀង​-សម្តែង​ បន្ទាប់​ពី​ចេញ​ពីពល​ទាហាន​។

 

ទន្ទឹមនឹង​នេះ​ Taecyeon ទទួល​បាន​បណ្ណ​សរសើរ​ពី​អង្គ​ភាព​សម្រាប់​ទាហាន​គំរូ។ រង់​ចាំព័ត​៌​មាន​បន្ដ​!

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 276 times)