ម្ចាស់​ពាន​រង្វាន់​ Academy Award កញ្ញា Brie Larson ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​តាម​រយៈ​ការ​សម្តែង​ក្នុង​រឿង​ Captain Marvel គឺជា​អ្នក​គាំទ្រ​ក្រុមចម្រៀង Girls Generation (SNSD) ម្នាក់​ដែរ​។

ថ្មីៗ​នេះ នាង​បាន​ចុច​ ឡៃខ៏ (Like) និង​បាន​បង្ហោះ​រូបក្នុង​គណនីអ៊ីន​ស្តាក្រាម​របស់​ SNSD ​​ដែល​អ្នក​គាំទ្រ​ម្នាក់​បាន​ធ្វើ​។ ក្នុង​រូប​នេះ​គេ​ប្រើ​កម្ម​វិធី​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​ឈ្មោះ photoshop កាត់​នាង​ដាក់​ក្នុង​ក្រុម​នេះ​ដែរ​។ Tiffany Young សមាជិក​ក្រុម Girls Generation  ក៏​បាន​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ដាក់​រូប​បេះ​ដូង​ពណ៌​ផ្កា​ឈូក​ក្នុង​រូប​នេះ​ដែរ​៕

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 183 times)