យោង​តាម​សារព័ត៌​មាន​ News1 បាន​ប្រាប់​ឱ្យ​ដឹង​ថា ក្រុម​ចម្រៀង​បុរស​ NU’EST ​កំពុង​ត្រៀម​ខ្លួនដើម្បី​វិល​វិញជា​មួយ​អាល់​ប៊ុម​ថ្មី​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៩ ខែមេសា​នេះ​។ ព័ត៌​មាននៃ​ការ​ចេញ​អាល់​ប៊ុម​របស់​ពួក​គេ​ត្រូវ​សាយ​ភាយ​តាំង​​ពីថ្ងៃ​ទី១២ មក​ម្ល៉េះ​ ប៉ុន្តែ​ថ្ងៃ​ខែ​ជាក់​លាក់​ទើប​តែ​ដឹង​នៅ​ពេល​នេះ។

NU’EST នឹង​ត្រលប់​មកវិញ​ក្នុង​នាម​ជា​សមាជិក​ ៥រូប​ (​ Minhyun វិល​វិញ​បន្ទាប់​ពី​ក្រុម​ Wanna One ត្រូវ​បាន​រម្សាយ​)។ រង់​ចាំ​តាមដាន​ព័ត៌​បន្ត​!

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 550 times)