នៅ​ថ្ងៃ​ទី១២ ខែមេសា BTS បានវិល​ត្រលប់​មក​វិញ​ជា​មួយ​បទ “Boy With Luv” ដែល​វា​ជា​ចម្រៀង​ច្រៀង​រួម​ជា​មួយ​ Halsey។ “Boy With Luv” ជា​បទ​ក្រប​មុខ​ដែល​ស្ថិត​ក្នុ​ងអាល់​ប៊ុម​ថ្មី​ឈ្មោះ Map of the Soul”។ ទស្សនា​វីដេអូចម្រៀង​ខាង​ក្រោម៖

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 687 times)