ឃ្លីប​ពញ្ញាក់​អារម្មណ៍​ថ្មី​សម្រាប់​បទ​ “Boy With Luv” ចេញ​ហើយ​! BTS នឹង​វិល​ត្រ​លប់​មក​វិញ ជា​មួយ​អាល់​ប៊ុម​ថ្មីដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា​ “Map of the Soul: Persona” ហើយ​ក្នុ​ងអាល់​ប៊ុម​ថ្មី​នេះ​មាន​ចម្រៀង​ទាំង​អស់​ចំ​នួន​ ៧បទ- “Intro Persona”, “Boy With Luv” (ច្រៀង​រួម​ជា​មួយ​ Halsey), “Mikrokosmos” “Make It Right”, “HOME”, “Jamais Vu” និង “Dionysus”។ អាល់​ប៊ុម​ទាំង​មូល​នឹង​បញ្ចេញ​ក្នុ​ងទី​ផ្សា​រនៅ​ថ្ងៃ​ទី១២ ខែមេសា​​ឆាប់​ៗ​នេះ​។ ទស្សនា​ឃ្លីប​វីដេអូខាង​ក្រោម​!

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 294 times)