តារា​កូ​រ៉េ​ល្បី​ខាង​លេង​ស្តាយ​ប្លែក​ៗ មិនថា​ជា​ប្រុស ឬ​ស្រី​ចូល​ចិត្តច្នៃ​ស្តាយ​ថ្មីៗ​ដើម្បីទាញ​យក​ចំណាប់​អារម្ម​ណ៍​ពី​អ្នក​មើល​។ តាំងពី​ស្តាយ​សក់​ ស្តាយ​ខោអាវ​ ស្តាយ​ផាត់​មុខ ហើយ​ឥឡូវ​នេះ​ចូល​ដល់​ស្តាយ​លាប​ក្រ​ចក​ម្តង​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​តារា​ប្រុស​ដែល​ចូល​ចិត្ត​លាប​ក្រចក​ដៃ​!

១/ G-Dragon

២/ Ren (NUEST)

៣/ Hong Ki (F.T. Island)

៤/ Key (SHINee)

៥/ Sehun (EXO)

៦/ Xiumin (EXO)

៧/ Bambam (GOT7)

៨/ X I.M (MONSTA)

៩/ Bang Yongguk

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 530 times)