ក្រុម​ចម្រៀង​ BTS បាន​បង្ហាញ​តារាង​ឈ្មោះ​បទ​ចម្រៀង​​ក្នុង​អាល់​ប៊ុម​ ‘Map of the Soul: Persona’!

អាល់​ប៊ុម​ថ្មី​របស់​កំលោះ​ទាំង​នេះ​មាន​ចម្រៀង​សរុប​ទាំង​អស់ ៧ បទ​ដូច​ជា “Intro: Persona,” “Boy With Luv” feat. Halsey, “Mikrokosmos,” “Make It Right,” “HOME,” “Jamais Vu” និង​ “Dionysus”។​​

អាល់​ប៊ុម​ ‘Map of the Soul: Persona’ នឹង​ចេញ​នៅ​ថ្ងៃទី១២ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៩។ កុំ​ភ្លេច​ណា​ចាំ​មើល​ទាំង​អស់​គ្នា​!

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 435 times)