ផលិត​កម្ម SM Entertainment គឺ​ជា​ផលិត​កម្ម​មួយ​ដែល​ផ្ទុក​ទៅ​ដោយ​ស្រី​ស្រស់​ និង​ប្រុស​សង្ហា។​ ជា​ការពិត​ SM Entertainment គឺ​ជា​ផលិតដំបូង​ដែ​ល​មានគំនិតជ្រើស​រើស​យក​​បេក្ខ​ជិន និង​បេក្ខ​នារី​ ដើម្បី​បង្កើត​ជា​ក្រុម​ចម្រៀង​។ តោះ​ ទៅមើលថា តារា​រូប​ណា​ខ្លះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុកថា​ ជា​ស្រី​ស្អាត​ និង​ប្រុស​ស្អាត​ ប្រ​ចាំ​ SM Entertainment !

១/ Kangta (H.O.T)

២/ Junjin (SHINHWA)

៣/ Eugene (S.E.S)

៤/ Bomi (M.I.L.K)

៥/ Lina (The Grace)

៦/ Jaejoong (TVXQ)

៧/ Siwon (Super Junior)

៨/ Yoona (Girl’s Generation)

៩/ Minho (SHINee)

១០/ Krystal ((f)x)

១១/ Luhan (EXO)

១២/ Chanyeol (EXO)

១៣/ Kai (EXO)

១៤/ Sehun (EXO)

១៥/ Irene (Red Velvet)

១៦/ Taeyong (NCT)

១៧/ Jeno (NCT)

១៨/ Jaemin (NCT)

១៩/ Hendery (WayV)

២០/ WinWin (WayV)

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 2,388 times)