នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែមិនា​ ក្រុម MAMAMOO បញ្ចេញ​អាល់​ប៊ុម​ថ្មី​ឈ្មោះ “White Wind” ព្រមគ្នា​ជា​មួយ​ការ​ចេញ​វីដេអូ​ចម្រៀង​បទ​ក្រុប​មុខដែល​មានចំណង​ជើង​ថា “gogobebe”។​ ចម្រៀងថ្មី​មួយបទ​​នេះ​ត្រូវ​បាន​និពន្ធ​ឡើង​​ដោយ Solar និង Moonbyul។ ទស្សានា​វីដេអូចម្រៀង​ខាង​ក្រោម!

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 227 times)