យោង​តាម​ទិន្នន័យដែល​ត្រូវ​បាន​វិភាគ​ដោយ​ Korean Business Research Institute បានឱ្យ​ដឹង​ថា BLACKPINK, ITZY, និង TWICE គឺ​ជា​ក្រុមចម្រៀង​នារី​​ដែល​ទទួល​បាន​ប្រ​ជាប្រិយ​ភាព​ខ្លាំង​ប្រ​ចាំ​ខែ​មិនា​។ BLACKPINK គ្រង​តំណែង​លេខ១ ដោយ​ទទួលបាន​សំឡេង​ឆ្នោត​ចំនួន ១១.៧០៦.៦២៥ ពិន្ទុ ខណៈ​ដែល​​ IZTY ស្ថិត​នៅ​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ២ ដោយ​ទទួល​បាន​សំឡេង​ឆ្នោត​ចំនួន ៨.១៧២.៥២២ ពិន្ទុ ហើយ​ TWICE ឈរ​លើ​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ៣ ដោយ​ទទួល​បាន​សំ​ឡេង​ឆ្នោត​ចំនួន​​៧.៨៤១.៦៥៣ ពិន្ទុ​។

ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម​ចម្រៀង​នារី​ដែល​ទទួល​បាន​ប្រជា​ប្រិយ​ភាព​ខ្លាំង​ប្រ​ចាំ​ខែមិនា​ មាន​ដូច​បន្ត​បន្ទាប់៖

១/ BLACKPINK

២/ ITZY

៣/ TWICE

៤/ IZ*ONE

៥/ Girls’ Generation

៦/ Red Velvet

៧/ DreamCatcher

៨/ (G)I-DLE

៩/ GFRIEND

១០/ WJSN

១១/ LOONA

១២/ MAMAMOO

១៣/ Apink

១៤/ Lovelyz

១៥/ Cherry Bullet

១៦/ GWSN

១៧/ T-ara

១៨/ AOA

១៩/ MOMOLAND

២០/ CLC

២១/ APRIL

២២/ Oh My Girl

២៣/ Weki Meki

២៤/ Favorite

២៥/ EXID

២៦/ After School

២៧/ LABOUM

២៨/ DreamNote

២៩/ ICIA

៣០/ FIESTAR

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 437 times)