កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី៤ ខែមិនា​ កញ្ញា Sunmi បាន​ត្រលប់​មក​វិញ​ជា​មួយ​វីដេអូ​ចម្រៀង​បទ​”Noir” ហើយចម្រៀង​មួយ​បទ​នេះ​​ត្រូវ​បាន​និពន្ធ​ដោយ​ Sunmi ផ្ទាល់​ និង EL CAPITXN។ ទស្សនា​វីដេអូ​ចម្រៀង​ខា​ង​ក្រោម!

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 89 times)