​ភាព​យន្ត​ភាគ​ដែល​ប្រ​ជុំ​ដោយ​តារា​ល្បីៗបាន​មក​ដល់​ម្តង​ទៀត​ហើយ​! ជា​ខ្សែ​រឿង​​រៀប​រាប់​ពី​គ្រូ​ពេទ្យ​​ និង​គិលានុបដ្ឋាក​ដែល​មាន​ទឹក​ចិត្តសន្ដោស​ប្រ​ណី​ចង់​ជួយ​សង្គ្រោះ​អ្នកជំ​ងឺ ​។ ខ្សែភាព​យន្ត​នេះ​នឹង​មាន​ចាក់​ផ្សាយ​ជូន​ទស្សនា​ក្នុង​ពេល​ឆាប់​ៗ​លើកញ្ចក់​ទូរទស្សន៍ខ្សែ​កាប​ PPCTV9។

 

រឿង សន្តានចិត្តអ្នកមានបុណ្យវគ្គ២

រឿង សន្តានចិត្តអ្នកមានបុណ្យវគ្គ២មានចាក់ផ្សាយជូនទស្សនា ចាប់ពី ថ្ងៃសៅរ៍ទី៣១ ខែមិនា ២០១៩ 12:00PM & 07:00PM & 10:30PM | ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបរាជធានីភ្នំពេញតែមួយគត់គឺប៉ុស្ត៍ PPCTV9ខ្សែភាពយន្តនេះ មានកិត្តិយសនាំមកជូនលោកអ្នកផ្តាច់មុខដោយ ក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ខ្សែកាបរាជធានីភ្នំពេញ។

Posted by PPCTV on Monday, 11 March 2019

 

ខ្សែ​ភាព​យន្ត​នេះ​នាំ​មក​ជូន​លោក​អ្នក​ផ្តាច់​មុខ​ដោយ ក្រុម​ហ៊ុន​ទូទស្សន៍​ខ្សែ​កាប​ PPCTV៕

ប្រភព៖ PPCTV

(Number Of Views: 132 times)