នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៨ ខែកុម្ភៈ​ Ha Sung Woo អតីត​សមាជិក​របស់​ក្រុម Wanna One បានបញ្ចេញអាល់​ប៊ុម​ទោល​ដំ​បូង​ឈ្មោះ “My Moment” ព្រម​គ្នា​ជា​មួយ​ការ​ចេញវីដេអូ​​ចម្រៀង​បទក្រប​មុខ “BIRD”។ ទស្សនា​វីដេអូ​ចម្រៀង​ខាង​ក្រោម​!

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 285 times)