តើ​លោក​អ្នក​មាន​ធ្លាប់​បាន​ទៅ​ដើរ​លេង​នៅ​ប្រ​ទេស​ចិន​ហើយ​ឬនៅ​? បើ​សិន​ជា​នៅ​ទេ​ អ្នក​គួរ​រៀប​ចំ​គម្រោង​ដំណើរ​កម្សាន្ត​មួយ​សម្រាប់​គ្រួ​សារ ហើយ​ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​កន្លែង​ល្បីៗ​នៅ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​អ្នក​មិន​គួរ​ណា​មើល​រំលង​៖

១/ កងទ័ព Terracotta ស្ថិត​ក្នុង​ខេត្តស៊ីអាន

២/ បន្ទាយ Jiayuguan ស្ថិត​ក្នុង​ខេត្ត​កានស៊ូ

៣/ Central’s skyline, ស្ថិតនៅ​ទីក្រុងហុងកុង

 

៤/ ទន្លេលឿង ស្ថិត​ក្នុង​ស្រុកស៊ូប៉ាតូ

 

៥/ Tiger Leaping Gorge, ស្ថិត​ក្នុង​ខេត្ត​យូណាន

 

៦/ ប្រាសាទ Hanging ក្នុង​ខេត្ត​ហេងសាន

 

៧/ នាវាកម្សាន្ត តាម​ដងទន្លេយ៉ាងស្សេ

 

៨/ Camel Train ស្ថិត​ក្នុង​ខេត្ត​ស៊ីនជាំង

 

៩/​ ភូមិតូចៗ ក្នុ​ង​ខេត្ត​យូណាន

 

១០/ Chengde

 

១១/ ភ្នំ​អេ​វើ​រេ​ស ស្ថិត​នៅ​ទីបេ

 

១២/ ភ្នំតៃសាន ក្នុង​ខេត្ត​សានដុង

 

១៣/ មហា​កំផែងប្រ​ទេស​ចិ​ន​

 

១៤/ ពិធីបុណ្យ​ផ្ទះ​ទឹក​កក​ នៅ​ទីក្រុង Harbin

 

១៥/ Changbai Shan Nature Reserve

 

១៦/ Lijiang ក្នុ​ង​ខេត្ត​យូណាន

 

១៧/ ផ្សារបើក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ “Kashgar”

 

១៨/ទីក្រុងហាមឃាត់នៅ​ប៉េកាំង

 

១៩/ Meili Xue Shan

 

២០/ ទន្លេលី

២១/ Giant Buddha ក្នុង​ទីក្រុង Leshan

 

ប្រ​ភព៖  roughguides

(Number Of Views: 132 times)