កញ្ញា Hwa Sa  សមាជិក​របស់​ក្រុម MAMAMOO​ បាន​បញ្ចេញ​​វីដេអូចម្រៀង​បទ “Twit” កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៣ ខែ​កុម្ភៈ។ នេះ​គឺ​ជា​ការ​ចេញ​ចម្រៀង​​ទោលលើក​​ដំបូង​របស់​នាង​ចាប់​តាំង​ពីនាង​បាន​បង្ហាញ​ខ្លួន​ក្នុង​វិស័យ​តន្ត្រីជាង​ ៥ឆ្នាំកន្លង​ទៅ​ក្នុង​នាម​ជា​សមាជិក​ក្រុម MAMAMOO។ ទស្សនា​វីដេអូចម្រៀង​ខាង​ក្រោម​!

តើ​អ្នក​គិត​យ៉ាង​ម៉េច​ចំពោះ​ចម្រៀង​ទោល​ថ្មីរបស់​ Hwa Sa ?

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 138 times)