លោក Nichkhun បង្ហាញរូប​ភាព​ឃោស​នា​សម្រាប់​អាល់ប៊ុម​ដំបូង​ដែល​មាន​ឈ្មោះថា “Me”។ សមាជិក​របស់​ក្រុម 2PM រូប​នេះ​នឹងត្រលប់​មក​វិញ​ម្តង​ទៀត​បន្ទាប់​ពី​បាន​ចេញ​ចម្រៀង​ទោល​ជា​ភាសាជប៉ុន​កាល​ពី​មួយ​រយៈ​មុន។ អាល់​ប៊ុម​ថ្មី​របស់​ Nichkhun ដែលមាន​ឈ្មោះថា “Me” នឹងដាក់​បញ្ចេញ​ក្នុង​ទី​ផ្សារ​តន្ត្រី​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៨ ខែកុម្ភៈ​ឆាប់ៗ​នេះ​!

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 103 times)