នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ធ្វើ​ការ​ប្រ​គំតន្ត្រី​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​សម្រាប់​អាល់​ប៊ុមថ្មី​ដែល​មាន​ឈ្មោះថា​ “The End of Nightmare” កញ្ញា Jiu ​មេក្រុម​របស់​ក្រុម DreamCatcher បាន​ប្រ​កាស​ប្រាប់​ជា​ព័ត៌​មាន​ថា ផលិត​កម្ម​ Happyface Entertainment បាន​ប្តូ​រឈ្មោះទៅ​ជា​ ផលិត​កម្ម​ Dreamcatcher វិញ​។

Jiu៖ “ឈ្មោះ​ផលិត​កម្ម​បាន​ប្តូ​រពី Happyface Entertainment ទៅ​ជា Dreamcatcher Company។ យើង​ដឹង​ថា ពួក​គេ​សម្រេច​ប្តូ​រឈ្មោះដោយ​សារ​ចង់​បង្ហាញ​ការ​ជ្រោមជ្រែង​ដល់​យើង​ខ្លាំង​ជាង​នេះ​ ដូច្នេះ​​ហើយ​ពួក​យើង​នឹង​ខំ​ប្រឹង​ធ្វើ​​ឱ្យ​​ល្អ​បំ​ផុត​ដើម្បី​កុំ​ឱ្យ​ផលិត​កម្ម​របស់​យើង​ខូច​ឈ្មោះ ហើយ​យើង​ក៏​សង្ឃឹម​ថា​គ្រប់​គ្នា​នឹង​គាំទ្រ​យើង​ដូច​គ្នា​​”៕

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 156 times)