កាលពី​នៅ​ក្នុង​កម្ម​វិធីទទួល​ពានរង្វាន់​ “Seoul Music Awards” កំ​លោះ V ធ្លាប់​បាន​ប្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ​ថា​គេ​នឹង​ធ្វើ​ការដូ​ពិសេស​មួយ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ថ្មី ហើយ​ឥលូវ​នេះ​ការដូ​របស់​គេ​បាន​មក​ដល់​​ហើយ​។ បទ​ចម្រៀង​ថ្មី​របស់​ V មាន​ចំណង​ជើង​ថា “Scenery” ហើយ​គេ​គឺ​ជា​អ្នក​តាក់​តែង​និពន្ធ​ដោយ​ផ្ទាល់ ទាំង​សាច់​ភ្លេង​ និង​ទំ​នុក​ច្រៀង​។ ចុច​ស្តាប់​ចម្រៀង​ថ្មី​របស់​ V នៅ​ខាង​ក្រោម​៖

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 1,219 times)