ក្រុម CLC ត្រលប់​មក​វិញ​ម្តង​ទៀត​ជា​មួយ​ស្តាយ​ស៊ិច​ស៊ី​បែប​ថ្មី​​ក្នុ​ងអាល់​ប៊ុ្ម​ទី​៨ដែល​មាន​ឈ្មោះថា “No.1” ព្រ​ម​គ្នា​ជា​មួយ​ការ​ចេញ​វីដេអូចម្រៀង​ក្របមុខ​ បទ “No”។ ទស្សនា​វីដេអូចម្រៀង​ខាង​ក្រោម​!

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 94 times)