ប្រទេសអេស្ប៉ាញគឺ​ជា​ប្រ​ទេស​មួយ​ដែល​សម្បូរ​ទៅ​ដោយកោះដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតនៅអឺរ៉ុប ហើយ​កោះ​ទាំង​អស់​នោះ​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ខុសៗ​គ្នា​។

១០/ កោះ La Gomera

៩/ កោះ Minorca

៨/កោះ  Formentera

៧/ កោះ Fuerteventura

៦/ កោះ Lanzarote

៥/ កោះ La Palma

៤/ កោះ Gran Canaria

៣/ កោះ Majorca

២/ កោះ Tenerife

១/ កោះ Ibiza

ប្រ​ភព៖  touropia

(Number Of Views: 150 times)