យោង​តាម​ការ​វិភាគ​របស់​អ្នក​ជំនាញ​ក្នុង​សិល្បៈ​មួយ​ចំនួន​ឱ្យ​ដឹង​ថា​ នារី​អាស៊ី​ ៥៥ ដួង​នេះ​មាន​សម្រស់​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ​។ ក្នុង​ចំណោម​ពួក​គេ​ ប្រាកដ​ជា​មាន​តារា​ស្រី​អាស៊ី​ដែល​ជា​តារា​ក្នុង​ដួង​ចិត្ត​ប្រិយ​មិត្ត​ហើយ​មើល​ទៅ​។ តោះ​ទៅមើល​ការ​ចាត់​ចំណាត់​ថ្នាក់​សម្រស់​នារី​អាស៊ី​នៅ​ខាង​ក្រោម​នេះ​!

1. Dilraba Dilmurat (ចិន​)

2. Ni Ni (ចិន​)

3. Park Shin Hye (កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​)

4. Suzy (កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង)

5. Song Ji Hyo (កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​)

6. Bai Bai He (ចិន​)

7. Hsu Wei Ning (តៃ​វ៉ាន់​)

8. Han Hyo Joo (កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​)

9. Krystal ក្រុម f(x) (កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​)

10. Tiffany Tang (ចិន​)

11. Lisa ក្រុម BLACKPINK  (ថៃ​)

12. Rainie Yang (តៃ​វ៉ាន់​)

13. Xiao Wen Ju (ចិន​)

14. Jeon Ji Hyun (កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​)

15. Shin Min A (កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​)

16. Shu Qi (តៃ​វ៉ាន់​)

17. Han Bing (ចិន​)

18. Davika Hoorne (ថៃ​)

19. Yao Chen (ចិន​)

20. Kim Yoo Jung (កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​)

21. Gao Yuan Yuan (ចិន​)

22. Tao Okamoto (ជប៉ុន​)

23. Ariel Lin (តៃ​វ៉ាន់​)

24. Sooyoung ក្រុម Girls’ Generation  (កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​)

25. Mae Lapres (ចិន​)

26. Kim Sung Hee (ចិន​)

27. Fei Fei Sun (ចិន​)

28. Amber ក្រុម f(x) (សហរដ្ឋ​អាមេរិក​)

29. Liu Shi Shi (ចិន​)

30. Hani  ក្រុម EXID (កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​)

31. Fan Bingbing (ចិន​)

32. Chutimon Chuengcharoensukying (ថៃ​)

33. Shin Se Kyung (កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​)

34. Oh Yeon Seo (កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​)

35. Puff Kuo (តៃ​វ៉ាន់​)

36. Nana ក្រុម After School  (កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​)

37. Kylie Verzosa (ហ្វីលីពីន)

38. Lee Hyori (កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​)

39. Luping Wang (ចិន​)

40. Angelababy (ហុង​កុង​)

41. Alia Bhatt (ឥណ្ឌា​)

42. Yoona ក្រុម Girls’ Generation (កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​)

43. Kwai Lun Mei (តៃ​វ៉ាន់​)

44. Zhou Dong Yu (ចិន​)

45. Jennie ក្រុម BLACKPINK (កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​)

46. Liu Wen (ចិន​)

47. Lee Sung Kyung (កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​)

48. Kiko Mizuhara (ជប៉ុន​)

49. Gong Hyo Jin (កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​)

50. Xi Mengyao (ចិន​)

51. Seolhyun ក្រុម AOA (កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​)

52. Haruna Kawaguchi (ជប៉ុន​)

53. Satomi Ishihara (ជប៉ុន​)

54. Bae Doona (កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​)

55. Joanne Tseng (តៃ​វ៉ាន់​)

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 1,847 times)