ផលិត​កម្ម YG Entertainment បាន​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវ​ការ​ពី​ថ្ងៃ​វិល​វិញ​របស់​ក្រុម​ចម្រៀង​ប្រុស iKON។ អាល់​ប៊ុម​ធំ​ទី២​ របស់​ក្រុម​ចម្រៀង iKON ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា ‘Return’ ត្រូវ​បាន​គេ​គ្រោង​នឹង​ចេញ​នៅ​ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ខាង​មុខ​នេះ​។ ក្រុម​ iKON បាន​បង្ហាញ​រូប​ភាព​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ដ៏គួរ​ឱ្យ​ទាក់​ទាញ​។ កុំភ្លេច​ណា​ប្រិយ​មិត្ត​រង់​ចាំ​មើល​រូប​ភាព​ដែល​បង្ហាញ​តម្រុយ​ពី​ការ​វិល​វិញ​របស់​ពួក​គេ​ជា​ច្រើន​ទៀត​មុន​ថ្ងៃ​វិល​វិញ​របស់​ក្រុម​នេះនា​ពេល​ខាង​មុខ​​!

 ប្រភព៖ allkpop
(Number Of Views: 226 times)