ពេល​ទៅ​ណា​មក​ណា​ ឬ​ឡើង​ឆាក​ម្តង​ៗ​ តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ភាគ​ច្រើន​តែង​ពាក់​ស្បែក​ជើង​កែង​ត​ជើង​ដើម្បី​ឱ្យ​មើល​ទៅ​ឃើញ​រាង​ខ្ពស់​ស្អាត​ និង​មិន​ចាស់​កម្ពស់​តារា​ដែល​មាន​រាង​ខ្ពស់​ស្រឡះ​។ ប៉ុន្តែ​តារា​ប៉ុន្មាន​ដួង​នេះ​នៅ​តែ​មើល​ទៅ​ស្រស់​ស្អាត​បើ​ទោះ​ជា​ពួក​គេ​មិន​ពាក់​ស្បែក​ជើង​កែង​ស្រួច​ត​ជើង​ក៏ដោយ​។ មាន​តារា​​ដែល​លោក​អ្នក​ពេញ​ចិត្ត​ទេ​? តោះ​មើល​នៅ​ខាង​ក្រោម​ទាំង​​អស់​គ្នា​!

Seolhyun ក្រុម AOA

 

 

Hyejeong ក្រុម AOA

 

Sunmi

 

Naeun ក្រុម APink

 

Nara ក្រុម Hello Venus

 

Mina ក្រុម TWICE

 

 

Cheng Xiao ក្រុម Cosmic Girls

 

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 1,059 times)