ដូច​ដែល​គ្រប់​គ្នា​បាន​ដឹង​រួច​មក​ហើយ​ថា កិច្ច​សន្យា​របស់​ Wanna One ជាមួយ​​ផលិត​កម្ម​នឹងត្រូវ​បញ្ចប់​នៅ​ថ្ងៃ​ទី៣១ ខែធ្នូ ហើយ​ឥលូវ​នេះ​ពេល​វេលា​ដ៏​សែន​ក្តុកក្តួល​​ចិត្ត​ក៏​បាន​មក​ដល់​។ កាលពី​ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ Gmarket បាន​បញ្ចេញ​វីដេអូ “Goodbye” ដែល​មាន​សមាជិក​ទាំង​ ១១ រូប​របស់​ក្រុម Wanna One នៅ​ក្នុង​នោះ​។ វីដេអូ​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​ដើម្បី​បង្ហាញ​ពីភាព​ខំប្រឹង​ប្រែង​របស់​សមាជីក​ម្នាក់ៗ​ និ​ងការ​ជោក​ជ័យ​ដែល​ពួក​គេ​ទទួល​បាន។

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 1,760 times)