ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែធ្នូ គឺ​ជា​ថ្ងៃខួប​កំ​ណើត​របស់​ V ហើយ​ Park Bo Gum បាន​បង្ហោះ​សារ​ជូន​ពរ​យ៉ាង​កក់​ក្តី​ឱ្យ​ V តាម​ Twitter។ នៅ​ក្នុ​ងការ​បង្ហោះ​គេ​សរសេរ​ថា “Tae Hyung បុរស​សង្ហា​ដែល​គ្រប់​គ្នាស្រលាញ់​ រីក​រាយ​ថ្ងៃ​ខួប​កំ​ណើ​ត​” ព្រម​ជា​មួ​យ​រូប​ថត​របស់​ V ពេល​នៅលេង​នៅ​កោះ Jeju។

រី​ក​រាយ​ថ្ងៃ​ខួប​កំ​ណើត​កំ​លោះ​សង្ហា V!

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 719 times)