ចំ​ណង​ជើង “Irene after fighting with her fashion coordinatior” ត្រូវ​បាន​ជាប់​លេខ​១ ក្នុ​ង​ព័ត៌​មាន​ស្វែរក​តាម​អនឡ៊ាន​ Instiz ហើយ​គ្រប់​គ្នា​នាំគ្នា​សើច​ចំ​ពោះ​ឈុត​ពណ៌​ផ្កា​ឈូក​ដែលនាង​បានស្លៀក​ទៅចូល​រួម​ក្នុង​កម្ម​វិធីមួយ​។ មតិ​សើច​ចំ​អក​ជាច្រើន​ត្រូវ​បាន​បញ្ចេញ​តាមអ៊ីន​ធឺនេត​ដូច​ជា​៖ “Wow”, “ពួក​គេ​គិត​ថា​នាង​មាន​មុខ​ស្អាត​ទើប​ឱ្យ​នាង​ស្លៀក​វា”, “សូម​កុំ​ស្លៀកបែប​នេះ​ទៀត​” និង​មាន​មតិ​ជា​ច្រើន​ទៀត​។

តើ​អ្នក​គិត​យ៉ាង​ម៉េច​ចំ​ពោះ​ខោវ​អាវ​មួយ​ឈុត​នេះ​?

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 1,985 times)