នៅ​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែធ្នូ ស្រី​ស្រស់​ Bora បាន​បង្ហោះ​រូប​ភាព​ដែល​នាង​ជួប​ជា​មួយ​សមាជិក​ផ្សេង​ទៀតនៅ​ពិធីជប់​លៀង​ខួប​កំណើត​របស់​នាង​ក្នុង​​ភោជនីដ្ឋាន​មួយ​ ហើយ​នៅក្នុង​រូប​នោះ​ Bora ត្រូវ​បាន​ឡោម​ព័ទ្ធ​ដោយ​មិត្ត​រួមក្រុម​ផ្សេង​ទៀត​ និង​ការ​ដូ​ជា​ច្រើន​។ព្រម​គ្នា​ជា​មួយ​ការ​បង្ហោះ​នោះ​នាង​និយាយថា “Our SISTAR, who wished me a happy birthday, Thank you, and it was an enjoyable time!” ។

ក្រុម SISTAR ត្រូវ​បាន​បំ​បែក​កាល​ពី​ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ប៉ុន្តែ​សមាជិក​ម្នាក់​ៗ​​នៅ​តែមមាញឹក​គាំទ្រ​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ក្នុ​ងសកម្ម​ភាពផ្សេង​ៗ៕

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 219 times)