នៅព្រឹក​ថ្ងៃ​ទ២៩ ខែធ្នូ លោក Kim Hyung Jun បង្ហាញ​ខ្លួន​យ៉ាង​ស្រស់​សង្ហា​ក្នុ​ងឈុត​ឯក​សណ្ឋាន​ទាហា​នៅពីមុខ​អ្ន​កគាំទ្រ​របស់​គេ និង​ក្រុម​អ្នកការសែត​។ តារា​ចម្រៀង​ម្នាក់​នេះ​បាន​ចូល​បម្រើក្នុង​ពុលទាហា​កាលពី​ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ២០១៧ ហើយ​គេ​គឺ​ជា​សមាជិក​ចុ​ងក្រោយ​បង្អស់​របស់​ក្រុម SS501 ដែល​បាន​បញ្ចប់​ភារកិច្ច​នៃ​ការ​បម្រើ​កង​ទ័ព។ ទសន្សនាវីដេ​នៃការ​បង្ហាញ​ខ្លួន​របស់​កំ​លោះ​សង្ហា Kim Hyung Jun នៅ​ខា​ង​ក្រោម​!

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 361 times)