ស្រ​មើ​ស្រ​មៃ​មើល៍បើ​សិន​ជា​អ្នក​នៅ​ក្នុងទីកន្លែង​នោះ​ជា​មួយ​ពួក​គេ​ តើ​អ្នក​នឹង​មាន​អារម្ម​ណ៍​យ៉ាងម៉េច​? រំ​ភើប​ដែលបាន​នៅ​ជិត​តារាកូរ៉េ​ក្នុង​ដួង​ចិត្ត​ ឬក៏​រន្ធត់​ដែល​បាន​ជួប​ខ្មោច​? តោះ​! ទៅ​មើល​ឃ្លីប​ពញ្ញាក់​អារម្ម​ណ៍​បែប​បាស់​សក់​របស់​ពួក​គេ​ទាំងអស់​គ្នា​!

១/ BTS

២/ BL សមាជិក​ក្រុម iKON

៣/ Lovelyz

៤/ VIXX

៥/ Hani សមាជិក​ក្រុម EXID

៦/ MONSTA X

៧/ Winner

ប្រ​ភព៖  mwave

(Number Of Views: 1,099 times)