តួឯក​ប្រុស​របស់​កូរ៉េ​មើល​ទៅសង្ហា​ណាស់​ទៅ​ហើយ​ តែពេល​ដែល​ពួក​គេ​នៅ​ក្នុង​ឈុតឯក​សណ្ឋានរឹត​តែ​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​មើល​ស្លុងអា​រម្មណ៍​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​តារា​ប្រុសខ្លះ​ដែល​មានភាព​ឡូយ​សង្ហា​នៅ​ក្នុង​សម្លៀក​បំ​ពាក់​ជាឯក​សណ្ឋាន៖

១/ កំលោះ​ Jang Kiyong ក្នុងរឿង​ “Come and Hug Me”

២/ លោក Jung Haein ក្នុងរឿង “While You were Sleeping”

៣/ លោក Kim Jaewook ក្នុងរឿង​ “Who are You”

៤/ លោក Song Joongki ក្នុង​រឿង​ “Descendants of the Sun”

៥/ លោក Shin Sungrok ក្នុងរឿង “On the Way to the Airport”

៦/ លោក Lee Jong Suk ក្នុងរឿង “Doctor Stranger”

៧/ លោក Lee Joon Gi ក្នុង​រឿង “Lawless Lawyer”

ប្រភព៖ ilovekstars

(Number Of Views: 802 times)