អង្គ​រក្ស​​ស្រី​របស់​ក្រុម​នា​រី​ TWICE ជា​ស្រី​ស្រស់​ដែល​ឡូយ ​ហើយខ្លាំងធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​គាំ​ទ្រ​មាន​កា​រចាប់​អា​រម្ម​ណ៍។ ទោះ​ជា​ក្រុម​ TWICE នៅ​ទីណា​ក៏​ដោយ​ក៏គេ​ឃើញ​អង្គ​រក្សស្រី​នេះ​នៅ​ជាមួយ​នឹង​ពួក​គេ​ដែរ​..

..នៅ​អា​កាស​យានដ្ឋាន​..

..ពេល​ទៅចូល​រួម​កម្ម​វិធីណាមួយ​..

…ទៅណាមក​ណា​តាម​កាល​វិភាគ​ការងារ​​..

…នាង​តែ​ងនៅ​ក្បែរ​ TWICE…

ហ្វែន​មិន​ទាន់​ស្គាល់​ឈ្មោះ​នាង​នៅ​ឡើយ​​ ប៉ុន្តែ​នាង​បាន​ទទួល​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ថា​ “អង្គរក្សមុខ​ស្រស់​”។

ដោយ​នាង​មាន​រូបឆោម​​​ស្រស់ស្អាត​ដូច្នេះ​ អ្នកគាំ​ទ្រ​បាន​ចាត់​ទុក​នាង​ជា​សមា​ជិក​ទី​១០ របស់​ក្រុម​ TWICE។

មិន​ត្រឹម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ អ្នកគាំ​​ទ្របាន​ផ្គូ​ផ្គង​​នាង​ជា​មួួ​យនឹង​​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​របស់​ក្រុម​ NCT ទៀត​ផង​។

អ្នក​គាំ​ទ្រ​ចូល​ចិត្ត​អង្គរក្ស​​មុខ​ស្រស់​ម្នាក់​នេះ​មិន​មែន​ព្រោះ​​តែនាង​មាន​​រូប​រាងស្អាត​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ​ តែ​ដោយ​នាង​​មើ​ល​ថែ​សមា​ជិក​របស់​ក្រុម​ TWICE បាន​យ៉ាង​ល្អផង​ដែរ​។

បន្ទាប់​ពី​បាន​ឃើញ​សកម្ម​ភាព​ទាំងអស់​នេះ​ហើយ​ វាក៏​មិន​មែនជា​រឿង​ដែល​ផ្ញាក់​ផ្អើល​ដែល​ហ្វែន​ចូល​ចិត្តអង្គរក្ស​​មុខ​ស្រស់​ម្នាក់​នេះនោះ​៕

ប្រ​ភព​៖ koreaboo

(Number Of Views: 1,185 times)