កំ​លោះ Jackson របស់​ក្រុម​ GOT7 ហ៊ាន​ខ្លាំង​ណាស់​ដែល​ចង់ទៅ​​ប្រ​ជែង​ជា​មួយ​បុរស​សាច់​ដុំ Kim Jong Kook ប្រ​ចាំ​កម្ម​វិធី​ “Running Man”។ នៅ​ក្នុង​ភាគ​ថ្មី​ដែល​ជិតចាក់​បញ្ចាំង​របស់​កម្ម​វិធី “Running Man” សមា​ជិ​កទាំង​អស់​របស់​ក្រុម​ GOT7 នឹងត្រឡប់​មកវិញ​ដើម្បីប្រ​គួត​ប្រ​ជែងធ្វើ​កា​​រសង​​ការ​​ដែល​ពួក​គេ​បាន​ចាញ់​កា​លពី​​ឆ្នាំ​មុន ជា​មួយ​សមា​ជិក​របស់​ក្រុម​ “Running Man”។ ​តាម​សម្តី​របស់​បុគ្គលិក​នៅ​ក្នុង​​កម្ម​វិធីនេះ​​ឱ្យ​ដឹងថា​ កំលោះ Jackson គឺ​ជា​អ្នក​ដែល​ឆេះ​ដុំ​ជាង​គេ។ គេ​ធ្វើ​ឬក​ឡូយ​ដោ​យ​កា​ដោះ​អាវចេញ  ហើយ​សួរ Kim Jong Kook ថា “ចេះ​ធ្វើ​បែប​នេះអត់?​”​។

ភាគ​ថ្មី​មួ​យនេះ​នឹង​ចាក់​ផ្សាយ​ឱ្យ​ទស្ស​នានៅ​ថ្ងៃទី​១៦ ខែ​កញ្ញា ខាង​មុខ​នេះ​៕

ប្រ​ភព​៖ soompi

(Number Of Views: 528 times)