ម្តាយ​របស់​តារា​សម្តែង​ស្រី Kim Sae Ron បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​គ្រប់​គ្នា​ដក​ក​ចំហ​មាត់​មើល​សម្រស់​ដ៏​វ័យ​ក្មេង​ស្អាត​របស់​គាត់​។ ម្តាយ​របស់ Kim Sae Ron បាន​ក្លាយ​ជា​ប្រធាន​បទ​ក្តៅ​ក្នុង​អ៊ីន​ធឺណេត​បន្ទាប់​រូប​ថត​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​របស់​គាត់​ត្រូវ​បាន​គេ​បង្ហោះ​ពេញ​អន​ឡាញ​។

អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អ៊ីន​​ធឺណេត​រជើប​រំជួល​ចង់​មើល​មើល​រូប​ថត​យ៉ាង​ស្រស់​ស្អាត​របស់​​គាត់​ម្តង​ហើយ​ម្តង​ទៀត​ និង​បាន​បញ្ចេញ​មតិ​ដូច្នេះ “ជា​បង​ស្រី​របស់​តារា​សម្តែង​ស្រី​នេះ​ទេ​ដឹង​?” គាត់​មើល​ទៅ​ដូច​ជា​បង​ស្រី​របស់​នាង​ជាង​។​ គាត់​នៅ​ក្មេង​ណាស់​។ គាត់​ក៏មើល​ទៅ​ដូច​ជាបង​ស្រី​របស់​នាង​ដែរ​។ បច្ចុប្បន្ន​ម្តាយ​របស់​តារា​សម្តែង​ស្រី​រូប​នេះ​អាយុ ៣៨ ឆ្នាំ​ហើយ​។ គាត់​កើត​ Kim Sae Ron ពេល​គាត់​អាយុ ២០ ឆ្នាំ​។ ចុះ​ប្រិយ​មិត្ត​វិញយល់​ថា​គាត់​នៅ​ក្មេង​ស្អាត​អត់​?

 

ប្រភព៖ ilovekstars

(Number Of Views: 451 times)