មក​ដល់​ហើយ​​រូប​ភាព​បែប​ថ្មី​ប្លែក​អា​រម្មណ៍​ ជា​ខ្សែភាព​យន្ត​ភាគ​ចិន​​​បង្ហាញ​ពី​ ស្នេហារវាង​មនុស្ស​ និង​ទេវតាដែល​មាន​រនាំង​បំ​បែក​បំ​បាក់។​ រឿង មយូរ៉ាសម្តែងរិទ្ឋិ នឹង​​មាន​ចាក់​ផ្សាយ​ជូន​ទស្សនា​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃសៅរ៍​ ទី​១៥ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ខាង​មុខ​នេះ​ត​ទៅ វេលា​ម៉ោង​៖ ១១ៈ៣០ នា​ទី​ថ្ងៃត្រង់​ និង​ចាក់​ផ្សាយ​ឡើង​វិញ​៖ ៧ៈ៣០នាទី​យប់​នៅ​លើ​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍​ខ្សែកាប​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​តែ​មួយ​គត់​គឺប៉ុស្តិ៍ PPCTV10។ ខ្សែភាពយន្ដដ៏​ល្អឯក​នេះ​នាំ​មក​ជូន​លោក​អ្ន​ក​ផ្តាច់​មុខ​ដោយ​​ក្រុម​ហ៊ុន​ទូរទស្សន៍ខ្សែ​កាប​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​។ បើ​ចង់​ដឹង​សាច់​រឿង​ទាំង​មូល ​សូម​រង់​ចាំ​ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា​!

រឿង មយូរ៉ាសម្តែងរិទ្ឋិ

រឿង មយូរ៉ាសម្តែងរិទ្ឋិនឹងមានចាក់ផ្សាយជូនទស្សនា ជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៏ ទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះតទៅវេលាម៉ោង៖ ១១ៈ៣០នាទីថ្ងៃត្រង់ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ៖ ៧ៈ៣០នាទីយប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៏ខ្សែកាបរាជធានីភ្នំពេញតែមួយគត់ គឺប៉ុស្ត៏ PPCTV10ខ្សែភាពយន្ដដ៏ល្អឯកនេះ នាំមកជូនលោកអ្នកផ្តាច់មុខដោយ​ក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៏ខ្សែកាបរាជធានីភ្នំពេញ។

Geplaatst door PPCTV op Donderdag 23 augustus 2018

ប្រភព៖ PPCTV

(Number Of Views: 446 times)