កន្លង​ទៅ​មិន​យូរ​ប៉ុន្មាន​សារ​ព័ត៌មាន​ allkpop បានចេញព័ត៌មាន​ពី​វីដេអូ​ចម្រៀង​ផ្លូវ​ការ​របស់​ក្រុម EXID ដែល​មាន​ចំណង​ជើងថា ‘Up & Down’ ។ វីដេអូ​ចម្រៀង​នេះ​ចេញ​កាល​ពី​ប៉ុន្មាន​នាទី​មុន​នេះ​។ តោះ​ប្រិយ​មិត្ត​ដែលនិយម​គាំទ្រ​ពួក​គេ​ជួយ​ចុ​ច​មើល​ MV របស់​ពួកគេផង​!

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 341 times)