ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី TWICE បាន​ចេញ​ចម្រៀង​នារដូវ​ក្តៅ​ដំបូង​របស់​ពួក​គេ​ហើយ​។ អាល់​ប៊ុម​ពិសេស​ទីពីរ​របស់​ស្រីស្រស់​ទាំង​នេះ​មាន​ចម្រៀង​ ៣ បទ​រួម​មាន “Dance the Night Away”, “Shot Thru the Heart” និង​ បទ “Chillax”។ អាល់​ប៊ុម​នេះ​ក៏មាន​បទ​ចម្រៀង​ពីមុន​របស់​ក្រុម​នេះ​ដូច​ជា​បទ​ “What Is Love?”, “Sweet Talker”, “Ho!”, “Dejavu”, “Say Yes” និង​បទ​ “Stuck” ផង​​ដែរ​។ តោះ​ប្រិយ​មិត្ត​ចុច​មើល​វីដេអូ​ចម្រៀង​របស់​ពួក​គេ​ទាំង​អស់​គេ​!

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 230 times)