ពួក​គេ​កំពុង​សម្រាំង​យក​ក្រុម​ចម្រៀង​ និង​តារា​ចម្រៀង​ល្បីៗ​មួយ​ចំនួន​សម្រាប់​ព្រឹត្តិការណ៍​រយៈ​ពេល​ពីរ​រាត្រី​នេះ​។ The Korean Music Festival នឹង​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី១ និង២ ខែសីហា​ សម្រាប់​កម្មវិធី​រយៈ​ពេលពីរ​ថ្ងៃ​នេះ​។​ តោះ​មើល​នៅ​ខាង​ក្រោមនៅវ​ឈ្មោះ​​ក្រុម​ និង​តារា​ចម្រៀង​ណា​ខ្លួន​នឹង​បង្ហាញ​ខ្លួន​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​!

ថ្ងៃ​ទីមួយ​

1. Wanna One

2. TWICE

3. MAMAMOO

4. KARD

5. Weki Meki

6. Cosmic Girls

7. VICTON

8. OH MY GIRL

9. SF9

10. Flashe

11. GBB

12. HALO

13. #Hashtag

14. H.U.B

15. Im Chae Eon

16. IN2IT

17. Joel

18. Kim Donghan

19. LABOUM

20. MYTEEN

21. NEONPUNCH

22. SOUL LATIDO

23. The Brothers

24. TRCNG

25. Vromance

26. Woo Jinyoung x Kim Hyunsoo

ថ្ងៃទីពីរ​

1. SHINee

2. Stray Kids

3. NCT 127

4. MOMOLAND

5. 9MUSES

6. 14U

7. AOA

8. Apink

9. Bigflo

10. BTOB

11. EXID

12. FAVORITE

13. G-reyish

14. gugudan

15. IMFACT

16. Jeon Minkyung

17. N.Flying

18. Nick&Sammy

19. Seol Hayoon

20. SNUPER

21. South Club

22. The East Light

23. Trei

24. Walwari

25. WeAreYoung

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 1,179 times)