ថ្មីៗ​នេះ ស្ត្រី​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​នៅ​ប្រទេស​កូរ៉េ​បាន​ប្រមូល​គ្នា​ធ្វើ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​កំពូង​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ទាំង ១០០ ក្នុង​ដួង​ចិត្ត​របស់​ពួក​គេ​។ ស្ត្រី​សរុប​ចំនួន 4,118 នាក់​បាន​ចូល​រួម​ឈរឈ្នោះបោះ​ឆ្នោត​ ហើយមាន​សម្លេង​ឆ្នោត​សរុប​ចំនួន 7,860 សម្លេង​។ ពួក​គេ​ជ្រើស​រើស​បាន​កំពូល​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ទាំង ២៥ ក្នុង​ដួង​ចិត្ត​របស់​ពួក​គេ​! មាន​តារា​ក្នុង​ដួង​ចិត្ត​ប្រិយ​មិត្ត​ដែរ​ទេ​ តោះ​មើល​លទ្ធ​ផល​បោះ​ឆ្នោត​នេះ​នៅ​ខាង​ក្រោម​!

1. Seulgi (Red Velvet)

2. Irene (Red Velvet)

3. Moonbyul (MAMAMOO)

4. Solar (MAMAMOO)

5. Wheein (MAMAMOO)

6. Yeri (Red Velvet)

7. Joy (Red Velvet)

8. Sunmi

9. Seola (Cosmic Girls)

10. Hwasa (MAMAMOO)

11. Yves (LOONA)

12. Taeyeon (Girls’ Generation)

13. Bona (Cosmic Girls)

14. Wendy (Red Velvet)

15. Sana (TWICE)

16. Doyeon (Weki Meki)

17. Yuqi [(G)I-DLE]

18. Krystal [f(x)]

19. Chuu (LOONA)

20. Chungha

21. Luda (Cosmic Girls)

22. Shuhua [(G)I-DLE]

23. Eunha (GFRIEND)

24. HyunA

25. SinB (GFRIEND)

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 1,129 times)