ទាំង​តារា​​ឥណ្ឌូណេស៊ី​ និង​តារា​កូរ៉េ​សុទ្ធ​តែមាន​​ស្រស់​ស្អាត​ដូច​គ្នា​ ហើយ​ពួក​គេ​មាន​មុខ​ស្រដៀង​គ្នា​ទៀត​ផង​។ តារាឥណ្ឌូណេស៊ី ១០ ដួង​នេះ​មើល​ទៅ​មាន​មុខ​សឹង​ដូច​គ្នានឹង​តារា​កូរ៉េ​ទាំ​ងនេះ​​។ តោះ​មើល​រូបភាព​របស់​ពួក​គេ​នៅ​ខាង​ក្រោម​ ហើយ​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ដែរ​មើល៍​ឱ្យ​ដឹង​ថា​ពួក​គេ​មាន​មុខ​ដូច​គ្នា​ដែរ​ទេ​!

1). Morgan Oey និង​ D.O ក្រុម EXO

2). Rangga ក្រុម​ “Smash” and Seungkwan ក្រុម​ “Seventeen”

3). Asmirandah និង​ Han Chae Young

4). Dewi Persik និង​ Yuri ក្រុម​ “SNSD

5). Boy William និង​ Siwon ក្រុម​ “Super Junior”

6). Irwansyah និង​ S.Coups ក្រុម​ “Seventeen”

7). Sandra Dewi និង​ Song Hye Kyo

8). Rafael ក្រុម​ “Smash” and Junhyung ក្រុម  “Beast”

9). Winda Khair និង​ Kim So Eun

10). Steven William, Lee Donghae និង​ Ariel ក្រុម​ “Noah”

ប្រភព៖ ilovekstars

(Number Of Views: 739 times)